سوئیس

من تا به حل ۵ بار به سوئیس سفر کردم، کشوری برخوردار از طبیعت کوهستانی و بسیار زیباست و باید گفت که روی هم رفته تمیزترین کشوری هست که من تا بحال دیده ام. کاش ایرانیان عزیز از سوئیسی‌ها در این مورد درسی‌ می‌گرفتند

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *