هلند

من اگر بگم تا بحال شاید ۲۰ سفر مختلف به هلند داشته‌ام شاید کم باشد. غیر از اینکه هم به انگلیس نزدیک است در حال حاضر محل سکن من در آلمان از مرز هلند ۷۰ کیلومتر است. بدون تردید هلند با فاصله زیاد برای من محبوبترین کشور دنیای هست، کشوری کوچک ولی‌ برخوردار از پیشرفتترین تمدن انسانی‌ و سوسیالی است. جذابترین قسمت این کشور مردم آن هستند. گاهی فکر می‌کنم که اگر تمام انسانیت می‌توانست خود را به حد جامعه هلند برساند دنیا بسیار زیبا میشد. نود درصد مردم هلند اضافه بر زبان خود به زبانهای انگلیسی، آلمانی‌، فرانسوی و فلمیش کاملا مسلط هستند و در میانگین سفر کرده‌ترین ملیّت جهان هستند.

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *