انگلستان

من سی‌ و سه سال در انگلیس ساکن بودم و حتا در حل حاضر هم که در آلمان زندگی‌ می‌کنم تابعیت انگلیسی دارم و به این کشور علاقه عجیبی‌ دارم، در طی‌ این مدت زیاد نقاط زیادی از این کشور را دیده‌ام و عکس‌های زیادی داشتم ولی‌ متاسفانه به دلیل کامپیوتر کراش چند سال پیش بیشتر این عکس‌ها را از دست دادم، این گالری عکس‌های باقیمانده هستند.

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *