اتریش

من تا به حل ۲ بار به اتریش سفر کردم، کشوری کوهستانی شبیه به سوئیس، هم مرز به سوئیس و آلمان، مثل سوئیس آلمانی‌ زبان ولی‌ با لهجه‌های کاملا مختلف. ولی‌ باید گفت که مردم آن به خونگرمی سوئیسی‌ها و آلمانی‌‌ها نیستند

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *