ایتالیا

ایتالیا

به غیر از زمان کودکی سالها پیش سفری به ایتالیا نداشتم، راستش را بگم هیچوقت مشتاق به سفر به ایتالیا هم نبودم، سال ۲۰۱۱ به پا فشاری همسرم در استان تسکانا یک ویلای ۴۰۰ ساله اجاره کردیم و تصمیم گرفتیم که با اتومبیل از شمال آلمان از میان کوه‌های آلپ به تسکانا در ایتالیا سفر کنیم. پس از کمی‌ مطالعه در اینترنت متوجه شدم که یکی‌ از زیباترین جاده های گردنه‌ای دنیا به نام گردنه استلویو در شمال ایتالیا هست که از میان کوه‌های آلپ ون‌ کوه‌های دلومیت از شمال وارد ایتالیا میشود. نتیجتأ دو گالری اینجا بکار رفته است

۱ گردنه استلویو

۲ تسکانا

ضمنا گفت شود که امسال هم تصمیم گرفتیم که دوباره همان ویلای ۴۰۰ ساله را برای ۳ هفته اجاره کنیمن، و از میان همان گردنه ها این سفر را تکرار کنیم. دیدن جاده استلویو که به ارتفاع ۲۸۰۰ متر می‌رسد تجربه زیبایی‌ هست، و جاده چالوس ما یا گردنه حیران در مقابل آن جاده‌های ساده‌ای میباشند.

گردنه استلویو

Stelvio pass

 

تسکانا

Toscana /Tuscony

 

Comments are closed