اتریش

من تا به حل ۲ بار به اتریش سفر کردم، کشوری کوهستانی شبیه به سوئیس، هم مرز به سوئیس و آلمان، مثل سوئیس آلمانی‌ زبان ولی‌ با لهجه‌های کاملا مختلف.

ولی‌ باید گفت که مردم آن به خونگرمی سوئیسی‌ها و آلمانی‌‌ها نیستند

Comments are closed